praktijk voor orthodontie vlissingen

dr. r.h.j. peerlings

papegaaienburg 48       |      4386 da vlissingen        |      (0118) 466 599

Wij doen er alles aan om u de beste orthodontische zorg te bieden en hebben daarover graag goed contact met u. Daar kunt u van op aan. Mocht het een keer voorkomen dat u vindt dat wij u onjuist of onzorgvuldig informeerden of behandelden, dan vragen wij u dit eerst persoonlijk met ons te bespreken. Voor ons is het belangrijk te weten dat u een probleem hebt of niet helemaal tevreden bent. Wij willen u graag uitleggen waarom we iets op een bepaalde manier hebben gedaan en meestal lost dit onduidelijkheden op. We vertrouwen er op dat we gezamenlijk een oplossing vinden.

Indien we gezamenlijk niet tot een voor u bevredigende oplossing komen, dan kunt u terecht bij de KNMT-klachtenregeling waarbij wij zijn aangesloten. Deze regeling voldoet aan de eisen die de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector aan iedere zorgaanbieder stelt. Aan de klachtenregeling zijn geen kosten verbonden.
Er zijn twee mogelijkheden:
- Bemiddeling. Onder leiding van twee deskundigen van de Regionale Bemiddelingsraad wordt gezocht naar een voor beide partijen aanvaardbare 
  oplossing.
- Formele klachtbehandeling. Wanneer u geen prijs stelt op bemiddeling of als de bemiddelingspoging mislukt, kunt u de KNMT vragen om behandeling
  van uw klacht door de Centrale Klachtencommissie.

Wilt u meer informatie over orthodontie en orthodontische behandelingen, dan kunt u terecht op www.allesoverhetgebit.nl of advies inwinnen bij het Tandheelkundig Informatiepunt. Beide geven onafhankelijke informatie en zijn opgericht door onze beroepsorganisatie KNMT.

contactcontact.html
orthodontieorthodontie.html
teamteam.html
kwaliteitkwaliteit.html
instructiesinstructies.html
tarieventarieven.html
betalingbetaling.html
klachten
welkomwelkom.html
linklink.html
inschrijvenhttps://www.formdesk.com/peerlings/inschrijven
privacyprivacy.html