praktijk voor orthodontie vlissingen

dr. r.h.j. peerlings

papegaaienburg 48       |      4386 da vlissingen        |      (0118) 466 599

Bij goede zorg en aandacht voor uw gebit staat kwaliteit voorop. Daarom besteden wij veel aandacht aan zorgvuldige informatie en goede service aan u. Goede behandelingen, materialen en administratie zijn hierbij essentieel. Wij hanteren daarvoor procedures die gebaseerd zijn op richtlijnen van de beroepsvereniging en wetenschappelijke verenigingen in de mondzorg. Een goede klachtenbehandeling hoort daar ook bij.

Onze praktijk werkt aan het op peil houden van de kwaliteit. Binnen de tandheelkunde zijn diverse kwaliteitsbevorderende activiteiten beschikbaar. Onze praktijk besteedt tijd en aandacht aan de volgende zaken:
- Visitatie
- Audit
- Patiënt tevredenheidsonderzoek (klik
hier om het onderzoek in te zien)
- Lidmaatschap wetenschappelijke vereniging
- Lezen vakliteratuur
- Volgen van bij- en nascholing
- Bijwonen intercollegiaal overleg
- Bijwonen studiegroepen
- Interne scholing
- Kennistoetsen maken
- Implementeren van nieuwe richtlijnen, veldnormen, gedragsregels en praktijkwijzers
- Bijwonen themaprojecten
- Bezoeken klinische avonden
- Opstellen kwaliteitsjaarverslag

U ziet de waardering in onze activiteiten ten aanzien van kwaliteit terug in ons kwaliteitskeurmerk.

contactcontact.html
orthodontieorthodontie.html
teamteam.html
kwaliteit
instructiesinstructies.html
tarieventarieven.html
betalingbetaling.html
klachtenklachten.html
welkomwelkom.html
linklink.html
inschrijvenhttps://www.formdesk.com/peerlings/inschrijven
privacy
privacy.html