praktijk voor orthodontie vlissingen

dr. r.h.j. peerlings

papegaaienburg 48       |      4386 da vlissingen        |      (0118) 466 599

dr. R.H.J. Peerlings | BIG 59023211402
Vanaf november 1991 is orthodontist Peerlings werkzaam in zijn praktijk aan de Papegaaienburg te Vlissingen. Hij rondde in 1991 de opleiding Orthodontie af aan de Katholieke Universiteit Nijmegen en in mei 1992 behaalde hij de graad van doctor met de verdediging van het proefschrift “Orthodontie en dento-faciale esthetiek. Het effect van orthodontische behandeling op het uiterlijk.”
Orthodontist Peerlings is lid van onder andere de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde “KNMT”, Nederlandse Vereniging van Orthodontisten “NVvO”, European Orthodontic Society “EOS”, American Association of Orthodontics “AAO”.
Sinds 2009 heeft hij zitting in de Examencommissie Orthodontie sectie specialisten.


Orthodontist is een beschermde titel. Dat wil zeggen, dat je jezelf alleen orthodontist mag noemen als je de vierjarige specialisatie tot orthodontist hebt afgerond en je daarna hebt ingeschreven in het specialistenregister. Het is wel zo dat een tandarts beugelbehandelingen mag uitvoeren. Tijdens de opleiding tot tandarts is orthodontie echter een klein onderdeel. Een tandarts is dus niet bekwaam om ingewikkelde beugelbehandelingen uit te voeren. Het is tegenwoordig voor patiënten heel erg moeilijk om het verschil te zien tussen een beugeltandarts en een orthodontist. Beugeltandartsen noemen zich vaak: beugel-tandarts, ortho-specialist, orthodontisch specialist, specialist orthodontie. Deze benamingen maken het erg lastig voor patiënten om erachter te komen of het gaat om een orthodontist of een beugeltandarts. Om er zeker van te zijn of iemand orthodontist is, kan je diegene opzoeken in het BIG-register. Bij een orthodontist staat bij specialisme de vermelding ‘Dento-maxillaire orthopaedie’ bij andere behandelaren staat dit er niet.

contactcontact.html
orthodontieorthodontie.html
teamteam.html
kwaliteitkwaliteit.html
instructiesinstructies.html
tarieventarieven.html
betalingbetaling.html
klachtenklachten.html
welkomwelkom.html
linklink.html
inschrijvenhttps://www.formdesk.com/peerlings/inschrijven
privacyprivacy.html