praktijk voor orthodontie vlissingen

dr. r.h.j. peerlings

papegaaienburg 48       |      4386 da vlissingen        |      (0118) 466 599

Privacy- en Cookieverklaring
Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. De Praktijk voor Orthodontie Vlissingen B.V. van dr. R.H.J. Peerlings streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacy- en cookieverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.

Klik hier voor de Privacy- en Cookieverklaring
Klik hier voor de Privacyverklaring voor werknemers en sollicitanten


Over de website
Aan de inhoud, die puur informatief bedoeld is en niet gericht op enig rechtsgevolg, kunnen geen rechten worden ontleend.

Aan de internetsite van Praktijk voor Orthodontie Vlissingen is de uiterste zorg besteed. De internetsite is echter informatief. U kunt er geen rechten aan ontlenen. Noch de Praktijk voor Orthodontie Vlissingen, noch de auteurs, noch de vormgevers, noch de samenstellers, noch enige andere partij die betrokken is en/of is geweest bij de samenstelling en/of openbaarmaking van deze pagina's, aanvaarden enige aansprakelijkheid met betrekking tot het gebruik van de gepresenteerde gegevens.

Alle ten behoeve van de internetsite van de Praktijk voor Orthodontie Vlissingen aangeboden informatie, etc. dienen binnen Nederlandse normen sociaal aanvaardbaar te zijn. Het vakgebied orthodontie is veelomvattend. De internetsite van Praktijk voor Orthodontie Vlissingen pretendeert geen volledigheid en geeft slechts in grote lijnen een algemeen overzicht van het specialisme orthodontie.

contactcontact.html
orthodontieorthodontie.html
teamteam.html
kwaliteitkwaliteit.html
instructiesinstructies.html
tarieventarieven.html
betalingbetaling.html
klachtenklachten.html
welkomwelkom.html
linklink.html
inschrijvenhttps://www.formdesk.com/peerlings/inschrijven
privacy